Prosjekter

 
 
 
 

1 av 3 personer med nedsatt funksjonsevne oppgir å ha dårlig helse. VI tar utfordringen på alvor. VI-prosjekter er initiativ som fremmer fysisk aktivitet og idrett for funksjonshemmede – fordi det er viktige virkemidler for å bedre integrasjon på arbeidsplasser og i samfunnet som vi alle er en del av.

 
 

Vi-bevegelsen skal skape tre bølger:

 
 
VI_prosjekt-wave-1

Samarbeid med Olympiatoppen for å løfte toppidrett for funksjonshemmede og på den måten skape rollemodeller som vi kjenner fra annen toppidrett.

VI_prosjekt-wave-2

Samarbeid med særforbund og klubber for bedre tilrettelegging av breddeidrett for funksjonshemmede.

VI_prosjekt-wave-3

Samarbeid mellom VI-bedrifter og det offentlige for å sikre at funksjonshemmede får samme muligheter og rettigheter i samfunnet som funksjonsfriske.

Background_gray.png
 

Målet er økt fysisk aktivitet for funksjonshemmede

 
 

For at Stiftelsen VI skal oppnå sine mål, må vi starte et sted. Starten er paraidrettens eliteutøvere. Der trenger vi å synliggjøre flere rollemodeller og folkehelter for å gi inspirasjon og engasjement. Motiverende forbilder vil bidra til å skape drømmer og håp for flere funksjonshemmede. VI er derfor allerede i gang med fire delprosjekter:

 
 
VI_prosjekt-1

Kunnskapsutvikling mot Paratoppen

VI_prosjekt-2

Rekruttering, oppfølging og profesjonalisering av toppidrettsutøvere

VI_prosjekt-3

Styrke og forbedre toppidrettsstipend

VI_prosjekt-4

Utvikling av prioriterte miljøer og forbund

 
 
 

Sammen med Olympiatoppen skal Stiftelsen VI: 

 
  • Øke kunnskap om, og tilrettelegging av, fysisk aktivitet for funksjonshemmede

  • Forbedre samfunnsstrukturer for aktivitet fra «vugge til grav»

  • Øke rekruttering og deltakelse i idrettsaktiviteter

  • Øke forutsigbarhet i hverdagen

  • Øke status, oppmerksomhet og interesse for paraidretten

  • Doble antall individuelle medaljekandidater - sommer og vinter

  • Bli blant de 25 beste nasjoner innen sommeridrett med 12-15 medaljer

  • Bli blant de 6 beste innen vinteridrett med 10-12 medaljer

Background_gray.png