Hopp til innholdet

Prosjekter

1 av 3 personer med nedsatt funksjonsevne oppgir å ha dårlig helse. VI tar utfordringen på alvor. VI-prosjekter er initiativ som fremmer fysisk aktivitet og idrett for funksjonshemmede – fordi det er viktige virkemidler for å bedre integrasjon på arbeidsplasser og i samfunnet som vi alle er en del av.

VI-bevegelsen skal skape tre bølger:

Samarbeid med Olympiatoppen for å løfte toppidrett for funksjonshemmede og på den måten skape rollemodeller som vi kjenner fra annen toppidrett.

Samarbeid med særforbund og klubber for bedre tilrettelegging av breddeidrett for funksjonshemmede.

Samarbeid mellom VI-bedrifter og det offentlige for å sikre at funksjonshemmede får samme muligheter og rettigheter i samfunnet som funksjonsfriske.

Målet er økt fysisk aktivitet for funksjonshemmede

For at Stiftelsen VI skal oppnå sine mål, må vi starte et sted. Starten er paraidrettens eliteutøvere. Der trenger vi å synliggjøre flere rollemodeller og folkehelter for å gi inspirasjon og engasjement. Motiverende forbilder vil bidra til å skape drømmer og håp for flere funksjonshemmede. VI er derfor allerede i gang med fire delprosjekter:

Kunnskapsutvikling mot Paratoppen

Rekruttering, oppfølging og profesjonalisering av toppidrettsutøvere

Styrke og forbedre toppidrettsstipend

Utvikling av prioriterte miljøer og forbund

Sammen med Olympiatoppen skal Stiftelsen VI:

  • Øke kunnskap om, og tilrettelegging av, fysisk aktivitet for funksjonshemmede
  • Forbedre samfunnsstrukturer for aktivitet fra «vugge til grav»
  • Øke rekruttering og deltakelse i idrettsaktiviteter
  • Øke forutsigbarhet i hverdagen
  • Øke status, oppmerksomhet og interesse for paraidretten
  • Doble antall individuelle medaljekandidater - sommer og vinter
  • Bli blant de 25 beste nasjoner innen sommeridrett med 12-15 medaljer
  • Bli blant de 6 beste innen vinteridrett med 10-12 medaljer