Hopp til innholdet
Like muligheter til å prestere

Like muligheter til å prestere

Et samfunns­problem

Visste du at en av ti er funksjonshemmede i Norge? Denne gruppen har dårligere og færre muligheter enn funksjonsfriske; dårligere helse, lavere utdanning og sysselsetting, mindre sosial kontakt og mestringstro. Dette er fakta vårt samfunn ikke er tjent med. VI skal skape en bevegelse for å rette opp ubalansen mellom funksjonsfriske og funksjonshemmede.

Birgit Skarstein

VI gjør ord til handling, så dette kommer til å gjøre en forskjell både for utøvere i dag og kommende generasjoner

Birgit Skarstein

Styremedlem og ambassadør i Stiftelsen VI, parautøver i langrenn og roing

VI-bedrift

Samfunnsansvar og lønnsomhet går ofte hånd i hånd. Forskning viser at mennesker med funksjonsnedsettelse som deltar i idrett viser økt mestringstro, livskvalitet, utdanning, samfunnsengasjement og sysselsetting. Derfor skal VI-bedrifter bidra med ressurser og kompetanse.

VI er i gang og vi vil bli flere.

Lær mer om hvordan du kan bidra

Prosjekter

Tilrettelegging, rekruttering, deltakelse og resultat i paraidretten har utviklet seg i negativ retning. Denne trenden ønsker VI å snu! VI ønsker å inkludere, involvere, engasjere og motivere.

Er du med å skape endring?

Ambassadører

Paraidretten trenger å synliggjøre flere rollemodeller og folkehelter. Ambassadørene til Stiftelsen VI er personer med en lidenskapelig interesse for å skape varig endring, bedre levekår og fullverdig integrasjon for funksjonshemmede.

Lær mer om hvem vi er

Les mer om hvordan du kan bidra til å skape varig endring

Les mer