Følg oss på sosiale medier

 
Bilder: NIF

Bilder: NIF

Visste du at en av ti er funksjonshemmede i Norge?

Denne gruppen har dårligere og færre muligheter enn funksjonsfriske; dårligere helse, lavere utdanning og sysselsetting, mindre sosial kontakt og mestringstro. Dette er fakta vårt samfunn ikke er tjent med. VI skal skape en bevegelse for å rette opp ubalansen mellom funksjonsfriske og funksjonshemmede.

Background_gray.png
 

Om Stiftelsen VI

 

Prosjekter

Ambassadører

 

Media