VI-bedrift

 
 
 
 

Norsk næringsliv har gjennom generasjoner utviklet et inkluderende og samfunnsbevisst arbeidsliv i samarbeid med ansatte og det offentlige i Norge.

VI bygger videre på dette. Skal VI-bevegelsen utgjøre en forskjell, trengs mange bedrifter og engasjerte ansatte i VI-bedrifter. VI er i gang og vi vil bli flere!

 
 

Som VI-Bedrift vil du kunne påvirke og forme VI-prosjekter som er med på å utjevne forskjeller ved å ta et aktivt samfunnsansvar. 

 
Stiftelsen_VI_Bckgd_Blue.png
 

Fem gode grunner til hvorfor akkurat din bedrift bør bli en del av VI-bevegelsen:

 
 
 
VI_bedrift-1

SAMFUNNSANSVAR

I dag legger mange ansatte og jobbsøkende i økende grad vekt på bedriftenes holdning til samfunnsanvar. Som VI-bedrift vil du bli en tydelig støttespiller og arbeide sammen med Stiftelsen VI mot et mål om å redusere forskjeller i samfunnet. I første omgang gjør VI dette gjennom å løfte frem heltene vi har i paraidretten som kilde til inspirasjon og pågangsmot. 

 
VI_bedrift-3

VÆR EN DEL AV ET KOMPETANSEMILJØ

Din bedrift kan være med å bygge opp et ledende ressurs- og kunnskapsmiljø for funksjonshemmedes muligheter og rettigheter.

 
VI_bedrift-5

SYNLIGHET

Vi er stolte av våre støttespillere og vil gjerne vise hvem de er! Stiftelsen VI vil synliggjøre din bedrift på alle relevante flater. Din bedrift vil også ha mulighet til benytte logoen til Stiftelsen VI for å synliggjøre din bedrifts samfunnsansvar og engasjement.

VI_bedrift-2

ARBEID FOR LIKE MULIGHETER FOR ALLE

45 prosent av alle med nedsatt funksjonsevne i yrkesaktiv alder er i arbeid. Dette er lavt, og mye lavere enn befolkningen for øvrig. Hvert menneske er unikt. Og hvert menneske trenger individuell tilpasning og integrering. Å støtte Stiftelsen VI gjør at din bedrift deltar i å tilrettelegge for like rettigheter for mennesker med ulike behov.

 
VI_bedrift-4

OMDØMME

Din bedrift vil bli medlem i en engasjert stiftelse som gjenspeiler at din bedrift tar samfunnsansvar på alvor. Stiftelsen VI hjelper din bedrift med å ta ord til handling.

 

Din bedrift får også:

 
  • Invitere foredragsholdere for å øke kunnskap og skape engasjement blant ansatte.

  • Tilgang på Utviklingstrappa – informasjon om muligheter gjennom idrettsaktiviteter.

  • Tilgang til resultat av prosjekter.

  • Delta på VI-arrangement med ambassadører og styret.

  • Påvirke VIs styresammensetning gjennom et rådgivende utvalg som bistår til videreutviklingen av VI-bevegelsen og nye prosjekter. 

_MG_5136.jpg

Hvordan bli en VI-bedrift?

VI ønsker bred deltakelse fra ulike bransjer til nye prosjekter og tiltak. VI ønsker at VI-bedriftene synliggjør og løser samfunnsutfordringer knyttet til det å være funksjonshemmet gjennom å aktivt delta i egne prosjekter som forvaltes av Stiftelsen VI. VI ønsker å hjelpe din bedrift med å identifisere nye prosjekter slik at vi finner gode løsninger sammen.

Skal VI lykkes med å gi funksjonshemmede bedre livssituasjon, bedre helse, økt mestringstro og bli bedre integrert, trenger VI din innsats og støtte til nye prosjekter.

 
Telefonnummer
Telefonnummer

Alle midler som Stiftelsen VI mottar vil gå uavkortet til tiltak og formål som vil redusere ubalansen mellom funksjonsfriske og funksjonshemmede. VI skal bidra til like muligheter til å prestere.

Background_gray.png
 

VI-bedriftene i dag

Sammen utgjør vi en forskjell for like muligheter og likeverdige prestasjoner

 
 
VI_The_Resource_Group_Logo.png