Hopp til innholdet

VI skal skape en bevegelse

Vi jobber for å gi funksjonshemmede like muligheter til et fullverdig liv. VI skal bidra til at flere funksjonshemmede opplever høyere livskvalitet, forbedret helse, økt mestringstro og mer sosial kontakt.

Et meningsfylt og aktivt liv for funksjonshemmede

605 000 er funksjonshemmede i Norge. Der 75 prosent unge funksjonsfriske sier de stort sett er fornøyd med livet og synes det de driver med er meningsfylt, svarer 40 prosent av de unge funksjonshemmede det samme. Dette vil VI gjøre noe med – gjennom mestring i idrett.

VI mener at mestring på en arena også skaper mulighet for mestring på flere arenaer i livet. Undersøkelser viser at bedre psykisk og fysisk helse skaper økt sysselsetting, utdanning og samfunnsdeltakelse. Derfor er tilrettelegging i idretten så viktig. VI ønsker å engasjere flere funksjonshemmede til delta i idretten. Dette gir mulighet for en livslang investering i bedre helse, velvære og levekår.

33%

av unge funksjonshemmede har dårlig helse, mens dette gjelder kun 5 prosent av de funksjonsfriske 1

36%

av unge funksjonshemmede har ikke jevnlig sosial omgang 2

49%

av alle unge funksjonshemmede er ikke sysselsatt, mens dette gjelder kun 15 prosent av de funksjonsfriske 3

Sammen skal VI inspirere og motivere!

VI skal forene, inspirere og engasjere til et større fellesskap - både i idretten og hverdagslivet. VI fremmer likeverd gjennom like muligheter til å fungere og prestere ved å:

Fremme idrettsaktiviteter for funksjonshemmede både i topp og i bredde

Forene idrettsaktiviteter og –miljø mellom funksjonsfriske og funksjonshemmede

Gi arbeidet med idrettsaktiviteter for funksjonshemmede bedre og mer forutsigbare økonomiske rammer

Gi funksjonshemmede idrettsutøvere samme oppmerksomhet og anerkjennelse som funksjonsfriske

Ambisjonen er å gjøre Stiftelsen VI til et ressurs- og kunnskapssenter for funksjonshemmedes muligheter og rettigheter

Øyvind Eriksen

Styreleder i Stiftelsen VI, Styreleder og konsernsjef i Aker ASA

Visjonen fremover

Stiftelsen VI skal arbeide kontinuerlig for å rette opp ubalansen mellom funksjonsfriske og funksjonshemmede. I kontrast til funksjonsfriske er det få synlige Paralympiske helter og rollemodeller som kan tenne håp og drømmer for mennesker i tilvarende situasjon.

Følelse av utenforskap på et plan i livet leder ofte til utenforskap på andre plan. På samme måte hvor følelse av mestring på en arena, skaper mulighet for annen mestring. Derfor er målet at inkludering og deltakelse i paraidretten skal øke, og at flere deltar regelmessig i fellesskap.

VI skal gi flere muligheter til å prestere!

Kilde: SSB, undersøkelse av funksjonshemmede og funksjonsfriske i alderen 25-44 år.

1) 64% av unge funksjonshemmede sier at de hadde sosial omgang med en god venn siste uke

2) Én av tre unge med nedsatt funksjonsevne sier at helsen er dårlig, mens kun 5 prosent av unge generelt sier det samme

3) Vel 83 prosent av unge i befolkningen er sysselsatte, mens bare 51 prosent av unge funksjonshemmede er det.