Vi skal skape en bevegelse

 
 
 
20160818_083879_ORIGINAL-WEB.jpg
 

Vi jobber for å gi funksjonshemmede like muligheter til et fullverdig liv. VI skal bidra til at flere funksjonshemmede opplever høyere livskvalitet, forbedret helse, økt mestringstro og mer sosial kontakt.

 

Et meningsfylt og aktivt liv for funksjonshemmede

605 000 er funksjonshemmede i Norge. Der 75 prosent unge funksjonsfriske sier de stort sett er fornøyd med livet og synes det de driver med er meningsfylt, svarer 40 prosent av de unge funksjonshemmede det samme. Dette vil VI gjøre noe med – gjennom mestring i idrett.

VI mener at mestring på en arena også skaper mulighet for mestring på flere arenaer i livet. Undersøkelser viser at bedre psykisk og fysisk helse skaper økt sysselsetting, utdanning og samfunnsdeltakelse. Derfor er tilrettelegging i idretten så viktig. VI ønsker å engasjere flere funksjonshemmede til delta i idretten. Dette gir mulighet for en livslang investering i bedre helse, velvære og levekår.

 
20160511_075600_WEB.jpg
Background_gray.png

33%

av unge funksjonshemmede har dårlig helse, mens dette gjelder kun 5 prosent av de funksjonsfriske1

36%

av unge funksjonshemmede har ikke jevnlig sosial omgang 2

49%

av alle unge funksjonshemmede er ikke sysselsatt, mens dette gjelder kun 15 prosent av de funksjonsfriske 3

 
 

Kilde: SSB, undersøkelse av funksjonshemmede og funksjonsfriske i alderen 25-44 år | 1) 64% av unge funksjonshemmede sier at de hadde sosial omgang med en god venn siste uke | 2) Én av tre unge med nedsatt funksjonsevne sier at helsen er dårlig, mens kun 5 prosent av unge generelt sier det samme | 3) Vel 83 prosent av unge i befolkningen er sysselsatte, mens bare 51 prosent av unge funksjonshemmede er det.

 
 

Sammen skal VI inspirere og motivere! 

VI skal forene, inspirere og engasjere til et større fellesskap - både i idretten og hverdagslivet. VI fremmer likeverd gjennom like muligheter til å fungere og prestere ved å:

 
 
VI_inspire-1

Fremme idrettsaktiviteter for funksjonshemmede både i topp og i bredde

VI_inspire-2

Forene idrettsaktiviteter og –miljø mellom funksjonsfriske og funksjonshemmede

VI_inspire-3

Gi arbeidet med idrettsaktiviteter for funksjonshemmede bedre og mer forutsigbare økonomiske rammer

VI_inspire-4

Gi funksjonshemmede idrettsutøvere samme oppmerksomhet og anerkjennelse som funksjonsfriske

Background_gray.png
 

Ambisjonen er å gjøre Stiftelsen VI til et ressurs- og kunnskapssenter for funksjonshemmedes muligheter og rettigheter 

 

Øyvind Eriksen
Styreleder i Stiftelsen VI, Styreleder og konsernsjef i Aker ASA

 
715abc31e21d166433d946821759aa2ceca1141c_swimmer-quote.jpg
 

Visjonen fremover

Stiftelsen VI skal arbeide kontinuerlig for å rette opp ubalansen mellom funksjonsfriske og funksjonshemmede. I kontrast til funksjonsfriske er det få synlige Paralympiske helter og rollemodeller som kan tenne håp og drømmer for mennesker i tilvarende situasjon.

Følelse av utenforskap på et plan i livet leder ofte til utenforskap på andre plan. På samme måte hvor følelse av mestring på en arena, skaper mulighet for annen mestring. Derfor er målet at inkludering og deltakelse i paraidretten skal øke, og at flere deltar regelmessig i fellesskap.

 

VI skal gi flere muligheter til å prestere!