Hvordan bli en VI-bedrift?

VI ønsker bred deltakelse fra ulike bransjer til nye prosjekter og tiltak. VI ønsker at VI-bedriftene synliggjør og løser samfunnsutfordringer knyttet til det å være funksjonshemmet gjennom å aktivt delta i egne prosjekter som forvaltes av Stiftelsen VI. VI ønsker å hjelpe din bedrift med å identifisere nye prosjekter slik at vi finner gode løsninger sammen.

Skal VI lykkes med å gi funksjonshemmede bedre livssituasjon, bedre helse, økt mestringstro og bli bedre integrert, trenger VI din innsats og støtte til nye prosjekter.

 

Alle midler som Stiftelsen VI mottar vil gå uavkortet til tiltak og formål som vil redusere ubalansen mellom funksjonsfriske og funksjonshemmede. VI skal bidra til like muligheter til å prestere.